Europas fremtid – fremtidens Europa 1-2

Fremtidens Europa 1-2

I dette program er fokus på de igangværende forhandlinger med England omkring Brexit. Hvilke aftaler er ønskelige, at der indgås, hvad kan man blive enige om, og hvilke rettigheder skal englænderne have i fremtiden? Og hvordan vil disse aftaler komme til at påvirke det europæiske samarbejde for de resterende lande – ikke mindst set i forhold til Rom-traktatens fire friheder, altså Arbejdskraft, Varer, Tjenesteydelser og Kapital?