Kierkegaards Kabinet – Barbara Hoff Esbjørn

Citat: “Den, der dannes ved Angesten, han dannes ved Muligheden, og først den, der dannes ved Muligheden, dannes efter sin Uendelighed”
Kierkegaards ”Begrebet Angest” udkom i 1844. For Kierkegaard udgør angsten ikke en anormalitet. Angsten er ikke en sygdom. Ikke en diagnose, der kan sættes på de få – eller på de mange. Angsten er et grundvilkår. Et grundvilkår er noget, man aldrig slipper af med. Et grundvilkår ligger i grunden af selve et menneskes menneskelighed. Men et grundvilkår kan vise sig på forskellige måder på forskellige tidspunkter i menneskelivet. Angsten viser sig således på en anden måde i barnet end i den unge og atter anderledes i den ældre, hvis man spørger Kierkegaard.

Og angsten kan naturligvis også vise sig på forskellig vis i forskellige mennesker til forskellige tider. Dertil kommer, at den kan fejludvikle sig og blive til åndløshed eller dæmoni. Men der er alligevel noget almenmenneskeligt og dermed alment genkendeligt ved angsten i alle dens forskellige skikkelser.
I denne udgave af ”Kierkegaards kabinet” taler Pia Søltoft med professor i psykologi Barbara Hoff Esbjørn om, hvor angsten kommer fra, og de forsøger sammen at indkredse forståelsen af angsten i dag, dens udbredelse og betydning for os i dagliglivet.

”Kierkegaards kabinet” er en række tv-samtaler om evigt aktuelle emner med tidens vægtigste stemmer. Emnerne er de store eksistentielle spørgsmål, der aldrig går af mode, men som til enhver tid må genfremsættes og besvares på ny. Samtaleparterne er de stemmer i tiden, der gennem deres viden og gennemslagskraft kan hjælpe os til at se nye sider af det valgte emne.
Programvært er Kierkegaard-eksperten, ph.d. og sognepræst Pia Søltoft. Hvert program indledes med Pia Søltofts introduktion af Kierkegaards syn på samtalens emne og dets aktualitet i dag. Derefter går hun i dialog med dagens samtalepartner om hans, hendes og tidens tanker om det valgte emne.
I hvert program indgår også et Kierkegaard-citat.

Programrækken er optaget i biblioteket hos forlaget L & R.