Fokus på – Psykiatrien og medicinen – Birgit Toft

Georg Julin har i en række podcasts haft fokus på psykiatrien. Både ved samtale med sygdomsramte, pårørende og behandlere, konventionelle som alternative. Debatten er fra tid til anden aktuel i medierne og blandt politikerne, sidstnævnte med forhandlinger om x-antal mange millioner kroner til området. Men hvordan kommer man ind til kernen af det alvorlige område blandt de mere end 75.000 unge og ældre menneskers psykiske udfordringer med manglende tid til hjælp fra bl.a. læger, psykologer og psykoterapeuter?

I denne podcast er farmaceut og ph.d. i biokemi Birgit Toft inviteret til at fortælle om sin holdning til for megen medicinering af sygdomsramte efter at hun og en kollega, psykolog Jane Bækgaard, havde skrevet en kronik i Kristeligt Dagblad om emnet som oplæg til nytænkning om en mere human psykiatri. Birgit Toft har arbejdet med psykofarmaka hvor især afhængighedsskabende lægemidler såsom sove-nervemedicin, stærkt virkende smertemedicin og depressionsmedicin blev omdrejningspunktet. Specielt som sygehusapoteker i Herning blev perspektivet på ordination af afhængighedsskabende medicin skærpet, og den omfattende erfaring, som hun gennem årene har høstet omkring uhensigtsmæssig ordination af og overforbrug af medicin, har hun brugt som fortaler for bedre uddannelse og organisering af lægemiddelordination hos de ordinerende læger og som talerør for de svage, der er blevet ofre for netop disse handlinger. Lyt til Birgit Tofts erfaring og meninger i podcasten, og søg flere uddybende oplysninger om emnet på www.teamtoft.dk