Fokus på – Spiseforstyrrelse – Johnny Bakø

”En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved, at man har et forstyrret forhold til mad, krop og vægt i et sådant omfang, at det går ud over ens fysiske og psykiske helbred såvel som sociale liv. I Danmark lider 75.000 af en spiseforstyrrelse. Dansk forskning fra 2017 viser, at 28 % af danske unge mellem 11 og 20 år har risikoadfærd for en spiseforstyrrelse. En undersøgelse foretaget af Børnerådet viser, at 54% af unge i 9. klasse udviser et eller flere symptomer på risikoadfærd for en spiseforstyrrelse. Den viser også, at flere piger (63%) udviser symptomer på risikoadfærd for en spiseforstyrrelse end drenge (46%). (www.lmsos.dk/spiseforstyrrelser).” Denne information for at forstå alvoren i den samtale jeg har med en far til en syg datter på 23 år. I detaljer fortæller han hvordan datteren har udøvet selvskade, været indlagt på flere lukkede psykiatriske afdelinger, og har påvirket ham og familien. Det er et råb om hjælp til vores sundhedsvæsen, politikerne og offentligheden om at tage sygdommen langt mere alvorlig end hidtil.